Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in etapa de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pot fi consultate aici

Vizualizare document