Baza materiala

Şcoala dispune de două corpuri de clădire. Clădirea veche, sediul foseti Școli Generale nr. 3 dispune de:

- 19 săli de clasă;
- 1 laborator de chimie (dotat cu mobilier nou, adecvat);
- 1 sală profesorală;
- 1 cabinet medical.
- o sală de mese;

Clădirea nouă, dată în folosinţă în anul 1995, dispune de:
- 26 săli de clasă (din care 4 în Corpul D);
- 1 sală profesorală;
- 1 cabinet folcloric (cu expoziţie de obiecte folclorice, stergare, obiecte de ceramică, constume populare, etc.);
- 1 cabinet de limba şi literatura română;
- 1 cabinet de matematică;
- 1 cabinet de limba engleză (dotat cu aparatură audio şi video, cu calculator, cu hărţi şi cu planşe);
- 1 cabinet al comisiei metodice a învăţătorilor;
- 1 cabinet de consiliere psihopedagogică
- 1 laborator de biologie (dotat cu mobilier nou, adecvat, cu material didactic: planşe, mulaje, cu microscoape didactice);
- 1 laborator de chimie (dotat cu mobilier nou, adecvat); - 3 cabinet de informatică (dotate cu 85 de calculatoare Pentium lV, conectare Internet, reţea locală, cu 3 scanere
- 1 cabinet Comensius;
- 1 bibliotecă cu sală de lectură şi cu 11.250 volume;
- 1 sală de proecţii dotată cu aparatură audio şi video;
- 1 sală de festivităaţi cu suprafaţa de 265,12 m2;

Baza sportivă:
- 1 sală de sport cu o suprafată de 477m2, amenajată cu aparate specifice;
- 2 vestiare dotate cu duşuri;
- 2 terenuri mari de fotbal în aer liber situate în curtea şcolii;
- 3 terenuri de minibaschet în aer liber un teren de fotbal-tenis cu fileu corespunzător;
- 2 mese de ping-pong;